Waarom relatietherapie?

Uitgangspunten(EFT)

In een partnerrelatie is het de uitdaging om jezelf te blijven en gelijktijdig in contact met je partner te zijn. Dat is niet makkelijk, zeker als conflicten zijn ontstaan of als je uit elkaar gegroeid bent. Onze partner is in zekere zin onze schuilplaats in het leven. De meeste ruzies in een relatie zijn een protest tegen het ervaren verlies van verbondenheid. Kritiek, eisen, woede, jezelf terugtrekken kunnen gezien worden als noodsignalen naar de partner met als doel de verbinding en het gevoel van onderlinge veiligheid te herstellen. Deze noodsignalen worden vaak niet begrepen: niet door de partner die ze ontvangt, maar ook niet door de partner die ze uitzendt. Vanuit zelfbescherming, verdraaien en verhullen we de boodschap. Het maakt ons minder kwetsbaar, maar de kans is groot dat de ander in plaats van je vraag naar contact, vooral de ontevredenheid voelt en zich op zijn beurt tegen kwetsuren gaat beschermen.

Naarmate partners langer de onderlinge verbinding missen, worden hun interacties steeds negatiever en gaan beschermingspatronen steeds meer hun leven beheersen. Vaak komt men dan tot de conclusie dat de ander niet deugt en moet veranderen. Echter niet de ander is het probleem, maar de interactie patronen waar men in gevangen komt te zitten. Deze patronen zijn diep ingeslepen en kunnen alleen doorbroken worden als beide partners samenwerken.

Doel van relatietherapie is zicht krijgen op de interactiepatronen waarin beide partners gevangen zitten en te zoeken naar gezamenlijke manieren om ze te doorbreken.

EFT: Emotionally Focused Couple Therapy