Registratie

drs. Kris Neirynck

klinisch psycholoog, psychotherapeut, gevorderd EFT therapeut:

gevisiteerd door LVVP:

lvvp visitatielogo

 • Psychotherapeut (BIG registratie nr. 99025825916)
 • Gezondheidszorgpsycholoog (BIG registratie nr.79025825925), specialisatie klinisch psycholoog
 • Psycholoog NIP
 • Lid Ned. Vereniging voor Relatie– en Gezinstherapie (NVRG)
  Lid Vereniging voor cliëntgerichte psychotherapie (CgPT)
  Leertherapeut supervisor CgPT, register supervisoren Ned. Vereniging Psychotherapie (NVP)
  Lid Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 • Lid Emotion Focused Therapy Nederland (EFT) EFTwebsite

drs. Ton van Elst

 • Andragoog, andragogische en pedagogische wetenschap
 • Auteur en docent over mannen- en seksespecifieke hulpverlening
 • Mediationopleiding bij NIP gevolgd
 • Basistherapeut EFT
 • The Gottman Institute: bridging the couple chasm, level 1